İŞ POLİTİKAMIZ


Zeno Grup insan kaynakları yönetimi anlayışı, içinde bulunduğu sektörün özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşmasını içerir.


NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNÜ KAZANDIRMA

 • Nitelikli iş gücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı;
 • Zeno Grup'u geleceğe taşıyacak, kurum değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki iş gücünü seçmeyi ve işe almayı;
 • Seçme ve işe almada global bakış açısı ve proaktif yaklaşım ile kurumun geleceğe yönelik işgücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleriz.

ÇALIŞANLARIN GELİŞİMİNE YATIRIM YAPMA

 • Çalışanlarımızın sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak;
 • Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak, çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak
  ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek;

 • Nitelikli, başarılı, global bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanlarımızın gelişimini yönlendirmek ana sorumluluğumuzdur.

ORGANİZASYONU GELİŞTİRME VE GÜÇLENDİRME

 • Kurumun başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağı, sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması;

 • Yüksek potansiyelli çalışanların performanslarının takibi ve kurumun bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmeleri;
 • Çalışan ve organizasyonun gelişimi için kurum içi görevlendirmeler, transfer ve rotasyon uygulamalarının arttırılması önceliğimizdir.

ÜCRET YÖNETİMİ VE ÖDÜLLENDİRME

 • Nitelikli işgücünü kuruma çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak rekabetçi ücret ve yan fayda paketi sunmak;
 • Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek; çalışanların katkılarını, başarılarını ve yüksek performansını
  tanımak ve ödüllendirmek;

 • Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ücretlendirmek amacımızdır.

MOTİVASYONU VE BAĞLILIĞI ARTTIRMA

 • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak;
 • Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak; bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek;
 • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak hedefimizdir.